Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/sandvika-vgs

Sikkerhet og beredskap

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser.

 

 

Til toppen