Skolens historie

Skolen startet opp i august 2006. De første sandvikaelevene begynte allerede i 2005

Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Programfagene er organisert i fagdager slik at du får tid til fordypning i hvert enkelt fag.

Fagdager gir lærerne store muligheter til variasjon i undervisningsmetoder og gjør det lettere å jobbe med større prosjekter, dra på ekskursjoner osv.

Vi ønsker aktive elever og det er viktig med et godt miljø. Vi legger til rette for idrett, revy, musikk, film, sosiale aktiviteter og et velfungerende elevråd.

Skolens profil er et aktivt læringsmiljø med engasjerte lærere.

Byggets historie

I 1988 tok Handelshøyskolen BI sine nye lokaler i Sandvika i bruk. I 1999 ble det igangsatt arbeid med et byggeprogram for en ny videregående skole i Bærum. Da BI flyttet sin virksomhet fra Sandvika til Nydalen sommeren 2005, hadde Akershus fylkeskommune kjøpt bygget. Omfattende ombyggingsarbeider startet umiddelbart og fortsatte til og med etter at skolen var i gang høsten 2006.

Bygget er på drøye 19 000 m2 og har fått «nybyggstandard». Plassen er beregnet til cirka 800 elever. Det første skoleåret hadde vi 450 elever, og det økte fram til ca. 840 elever i 2009.

De første sandvikaelevene startet i brakker som var satt opp i skolegården på Valler vgs. Helse- og sosialfag ble overført fra Bleiker vgs med både elever og lærere. Fra Haug skole mottok vi avgangskullet i 2006 og fylte opp avdelingen for alternativ opplæring.

Til toppen