Skjema og søknader

Felles skjema for videregående opplæring i Viken fylkeskommune

Gå til felles skjema

Lokale skjema

Skjema søknad om status som deltidselev (PDF, 147 kB)

Søknad om fremtidig fravær føres av elev i VismaInSchool: 

  • Gå på fravær
  • velg fanen "fremtidig fravær"
  • legg inn fraværet
  • varsle kontaktlærere

Søknad om fritak for kroppsøving, sidemål og tidligere beståtte fag gjøres i VismaInSchool under "Mine søknader", "Opprett fritak til høyre"

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen gjøres i VismaInSchool under "Mine søknader", "Handlinger", "Søknad om tilrettelegging"

Til toppen