Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/sandvika-vgs

Utvekslingsår i utlandet


Globus - Klikk for stort bildeGlobus Kyle Glenn/Unsplash  

Dersom du ønsker et utvekslingsår i utlandet er det noen regler du må kjenne til. 

Hovedreglene

Hovedreglene for godkjenning av hele opplæringsår i utlandet er nedfelt i § 1-16 i forskrift til opplæringsloven og Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet (09.07.2012).

Forskrift til opplæringsloven § 1-16 andre ledd "Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge Ein elev som har gjennomført og bestått eit opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søkje fylkeskommunen om å få denne opplæringa godkjend som ein del av norsk vidaregåande opplæring.

Regler for godkjenning av et helt opplæringsår fra utlandet på Vg2-nivå

  • Du må ha bestått alle fagene i den utenlandske opplæringen, eventuelt at opplæringen er gjennomført slik at du er kvalifisert til å tas inn eller flyttes opp til neste trinn i det aktuelle landets skolesystem. Det er ditt ansvar å vise formell dokumentasjon på at du oppfyller dette vilkåret.
  • Opplæringsåret i utlandet må anses som likeverdig med eller mer omfattende enn Vg2 i Norge.
  • For at du skal få godkjent et opplæringsår i utlandet, må opplæringen utgjøre et helt opplæringsår.

Opplæringen i utlandet må inneholde fag som er likeverdige med eller mer omfattende enn de fellesfagene som er avgangsfag på Vg2.

  • for ST elever: Matematikk, fremmedspråk, samt tre programfag fra det programområdet du har valgt i vg2 (realfag eller språk, samfunn og økonomi). 
  • for MK elever: Geografi, samfunnsfag, matematikk, fremmedspråk, 10 timer mediefag, samt et valgfritt programfag.

Opplæringen i utlandet må inneholde fag som gjør at du har et forsvarlig grunnlag for å fortsette med programfagene på Vg3. Hvis du ikke kan dokumentere tilfredsstillende grunnlag for å kunne fortsette med nødvendige programfag på Vg3, må du ta de manglende programfagene på Vg2 som privatist høsten etter utvekslingsåret

Godkjenning av et opplæringsår fra utlandet på Vg2-nivå innebærer at du kan fortsette på Vg3 i Norge når du kommer tilbake.

Hva må du som elev gjøre:

VG1:

Vg2:

  • velg fag på din nye skole. (følg regelen for godkjenning)
  • søk skoleplass for vg3 innen 1.mars på www.vigo.no
  • send inn dine foreløpige fag ønsker for vg3 (programfag)

VG3:

  • når du kommer hjem må du sende skolen en søknad om godkjenning (PDF, 250 kB). Søknaden må inneholde dokumentasjon fra utvekslingsåret. Dokumentasjonen må inneholde en karakterutskrift og fagbeskrivelser. Når godkjenningen er gjennomført, blir du registrert inn i dine programfag for vg3.

Vitnemål

Karakterene fra fag som er fullført og bestått i andre land vil ikke bli ført på vitnemålet. Fagene blir ført på vitnemålet, men ført opp med karakteren «F», fritak utdanning fra utlandet.

Til toppen