Skolestart 2020/21

I forbindelse med smittevern vil det være gul åpning (trafikklysmodellen) 

Jenter som studerer rundt et bord - Klikk for stort bilde Alexis/Unsplash

Tirsdag 18.august – første skoledag

Vg1 møter direkte i klasserommet (sms sendes alle før skolestart)

 • HE: kl. 09.00-13.00
 • MK: kl. 09.30-13.30
 • 1STA, 1STB, 1STC: kl. 09.45-13.45
 • 1STD, 1STE, 1STF, 1STG: kl. 10.00-14.00
 • Tilrettelagt opplæring: kl. 10.00-14.15

Dagsprogram

 • rutiner (kontaktdata til foresatte, hvordan bruke VIS, etc.)
 • bli kjent, med hverandre, med timeplanen og i bygget
 • makkerskap
 • klassemiljø - elevmedvirkning

Følgende vil komme innom vg1 klassene i løpet av dagen        

 • velkommen til et nytt skoleår v/rektor - klassebesøk
 • miljøarbeider og faddere

Velkommen som ny elev ved Sandvika videregående skole, her finner du nyttig informasjon om hvem, hva og hvor (PDF, 2 MB)

Busskort

Busskort deles ut etter egen plan som kontaktlærer informerer om

Oppmøte vg2 og vg3

 • Vg2 HE, MK og ST: kl. 10.15-14.15 – Møter direkte i klasserommene
 • Vg3 HE, MK og ST: kl. 10.30 – 14.30 Møter direkte i klasserommene

 Elevene møter i klasserommet med begge kontaktlærerne 

 • rutiner, mapper til nye elever med kontaktdata til foresatte
 • makkerskap
 • klassemiljø – elevmedvirkning
 • kl. 12.00-14.30: Utdeling av bøker til vg3 i Lille gymsal (Jf. egen plan)

Onsdag 19. august  

 • ordinær timeplan for alle trinn. Makkerskap, elevmedvirkning, klassemiljø.
 • 08.30 - 14.00 Vg2: Utdeling av bøker i Lille gymsal (Jf. egen plan)

Torsdag 20. august 

 • ordinær timeplan for alle trinn. Makkerskap, elevmedvirkning, klassemiljø.

Fredag 21. august

 • ordinær timeplan for alle trinn. Makkerskap, elevmedvirkning, klassemiljø
 • 08.30 – 13.30 Vg1: Utdeling av bøker i Lille gymsal (Jf. egen plan)

Mandag 24. august

 • fotografering Vg1 – egen plan.

Torsdag 27. august

 • oppstartsamtaler alle trinn - hele dagen. Foresatte til elever under 18 år inviteres til samtalen. Administrasjonen organiserer rom.

Onsdag 3. september

 • foreldremøte i vg1, kl. 17.30-19.0
 • organisering: Klasserom
 • kontaktlærere, Elevtjenesten, helsesykepleier

Onsdag 9. september

 • Aktivitetsdag – Sandvika by. Alle elever – alle trinn. Faddergeriljaen er med.
 • Værforbehold. Koronaforbehold.

 

 

Til toppen