Ny organisering av skoledagen fra mandag 16.11

Bærum kommune har satt tiltaksnivået for de videregående skolene til rødt nivå. Det betyr en ny organisering av skoledagen med virkning fra mandag 16.11.

Denne uken har undervisningen i stor grad foregått digitalt mens vi har planlagt en ny organisering på rødt nivå med virkning fra mandag 16.november. Elevene skal møte på skolen så langt dette er mulig innenfor de rammer rødt tiltaksnivå setter for oss.

I hovedsak vil elevene følge vanlig timeplan, men tidspunktene kan være forskjøvet noe for å unngå trengsel på kollektivtransport og på skolen. Elevene vil møte i mindre grupper slik at avstandskravet på 1meter kan overholdes. Dette betyr at en vanlig fagdag blir delt i to der elevene har en økt på skolen og en økt der de jobber digitalt med faget hjemme. I noen fag med få uketimer vil elevene møte på skolen i mindre grupper annenhver uke.

Selv om eleven ikke vil møte på skolen hele dager, forventer vi at eleven følger timeplanen, deltar i opplæringen digitalt når dette er aktuelt og jobber med faget etter de planene lærer har presentert i Teams.

Det blir registrert oppmøte både ved fysisk oppmøte og ved digital tilstedeværelse. Vi forventer at elevene gir beskjed om sykdom og fravær fra undervisningen på vanlig måte til lærer.

Gruppeinndelingene i hvert fag finner eleven i Teams. Timeplanene for de ulike utdanningsprogrammene finner du her:

Ta kontakt per e-post eller telefon dersom uklarheter. Vi henviser for øvrig til kommuneoverlegen i Bærum kommune

For nærmere informasjon om koronatiltak i skolen viser vi til Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Til toppen