Inndeling i klasser for første trinn

Fire par ungdomsføtter på rad - Klikk for stort bilde Kristin H Josefsen/Viken fylkeskommune  

Stor overgang fra ungdomsskole til videregående

For alle elever er det en stor overgang å gå fra ungdomsskole til videregående skole. For noen kan det være litt skummelt i starten, men går bra etter hvert. Å starte på ny frisk i et nytt skolemiljø er en fantastisk mulighet for å bygge nye relasjoner og bli kjent med nye folk.

Godt klassemiljø

På Sandvika videregående skole er vi opptatt av å bygge gode klassemiljø og bidra til at alle elever mestrer overgangen fra ungdomsskolen godt. Vår holdning er at vi ønsker å støtte elevene gjennom utfordringer snarere enn å la elevene unngå dem. Vi vokser gjennom nye erfaringer. Bytting av klasse for elever i Vg1 er i utgangspunktet ikke mulig.

Sandvika videregående skole fordeler elever til Vg1 i klasser etter følgende prinsipp, gitt i vilkårlig rekkefølge:

  • Kjønn, så jevn fordeling som mulig
  • Avgiverskole, så jevn fordeling av elever fra ungdomsskoler som mulig, vi ønsker å blande elever fra ulike geografiske områder
  • Valg av 2.fremmedspråk, samler elever med likt fremmedspråk i en av Vg1-klassene av timeplantekniske hensyn
  • Inntakspoeng, mest mulig like klasser i forhold til faglig nivå
  • Innspill fra ulike instanser som PPT, helsevesen, rådgivere og andre hensyntas
Til toppen