Aktuelt

Karakterutskrift 1.termin

Første termin avsluttes 15.januar. Karakterutskrift vil bli sendt i posten i løpet av uke 3 (18.-22.januar) .

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Organisering av skolehverdagen på rødt nivå

Tiltaksnivået for de videregående skolene er rødt nivå til og med fredag 22.januar. 

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes.    

Askeladden&Co besøkte elever på Sandvika

Spennende besøk fra gründerbedriften Askeladden som jobber med forretningsmodeller som forenkler og forbedrer det nordiske tjeneste-, underholdnings- og serveringsmarkedet.    

Mattehjelp

Velkommen til mattehjelp. Dette er et tilbud til alle Sandvika-elever. Tilbudet kan benyttes hver uke gjennom hele skoleåret.      

Til toppen