Aktuelt

Invitasjon til foresatte - temakvelder skolefravær

Målgruppen er foreldre til ungdom som har høyt fravær eller som ikke går på skolen (ungdomsskole og videregående)      

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvern kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien .  

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding.    

Inndeling i klasser for første trinn

 

Mattehjelp

Velkommen til mattehjelp. Dette er et tilbud til alle Sandvika-elever. Tilbudet kan benyttes hver uke gjennom hele skoleåret.      

Til toppen