Matematikkcamp

Til deg som har søkt om inntak ved Sandvika videregående skole, skoleåret 2020/2021, vi holder matematikkcamp 13.-14. august

Tidspunkt
Torsdag 13.08.2020 09.00 - fredag 14.08.2020 14.00
Sted
Sandvika videregående skole

Kurset skal forberede dere på neste skoleår tilpasset den matematikken dere har valgt. Kurset vil holdes av faglærer og studenter som har god kunnskap i de ulike matematikkursene. Kurset vil legges opp med:

  • Teori som gir godt grunnlag for å starte opp med det matematikkfaget som er valgt
  • Bruk av GeoGebra og digitale ferdigheter tilpasset de ulike fagene
  • Introduksjon i programmering i Pyton
  • Oppgavetrening

Kurset vil gå kl. 9-14 hver dag på Sandvika vgs

Pris 400,- for hele kurset, betales med VIPPS til 503048, merk betalingen med “Mattecamp + Navn” ved påmelding.

Påmelding på e-post til mortenberr@viken.no. Gi beskjed om hvilket mattekurs du skal ha. Frist 1/8.

Fagansvarlig for kurset er avdelingsleder for realfag Morten Berrefjord, tlf. 472 60 865

Kursene kan også være aktuelle om du skal gå på en annen skole.

Til toppen