Første skoledag etter sommerferien

Dato
18. august 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Sandvika videregående skole

Vg1 møter direkte i klasserommet (sms sendes alle før skolestart)

  • HE: kl. 09.00-13.00
  • MK: kl. 09.30-13.30
  • 1STA, 1STB, 1STC: kl. 09.45-13.45
  • 1STD, 1STE, 1STF, 1STG: kl. 10.00-14.00
  • Tilrettelagt opplæring: kl. 10.00-14.15

Oppmøte vg2 og vg3

  • Vg2 HE, MK og ST: kl. 10.15-14.15 – Møter direkte i klasserommene
  • Vg3 HE, MK og ST: kl. 10.30 – 14.30 Møter direkte i klasserommene

 Elevene møter i klasserommet med begge kontaktlærerne 

Til toppen